Akkoord CAO NBBU

Nieuws

CAO wijzigingen

CAO

Akkoord verlenging NBBU CAO

Bij Workz zijn wij sinds de oprichting aangesloten bij de brancheorganisatie NBBU. Voor al onze medewerkers passen wij de NBBU CAO voor uitzendkrachten toe. Echter is afgelopen jaar de CAO verlopen en was het in eerste instantie moeizaam om voor de NBBU tot een nieuw CAO-akkoord te komen met de vakbonden. We zijn blij om te kunnen melden dat de NBBU in navolging van de ABU toch een akkoord heeft bereikt met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en de Unie over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten welke ingaat op 1 januari 2022 en loopt tot 2 januari 2023. Het is de insteek van de NBBU om een akkoord met de vakbonden te bereiken over een meerjarige CAO in 2022.

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022:

Inlenersbeloning

Voor de beloning van onze medewerkers passen wij vanuit de NBBU CAO de inlenersbeloning toe. Op deze manier krijgen onze uitzendkrachten altijd hetzelfde salaris voor het werk als medewerkers die rechtstreeks bij de inlener in dienst zijn. Waar de inlenersbeloning al wordt toegepast op 6 onderdelen, denk hierbij aan salaris, toeslagen, periodieken en loonverhogingen, wordt deze nog verder uitgebreid. Vanaf 1 januari 2022 vallen eenmalige uitkeringen namelijk ook onder de inlenersbeloning. Dit betekend dat als er in de CAO van de inlener waar de uitzendkracht werkzaam is volgend jaar een eenmalige uitkering is, wij deze ook aan onze medewerkers betalen.

Voorbeeld: Piet werkt via Workz bij een bedrijf waar de CAO Metaal en Techniek wordt toegepast. Op dit moment wordt Piet al ingedeeld in de functieschalen van de CAO metaal en techniek en wordt er rekening gehouden met zijn periodieken en loonsverhogingen. Afgelopen jaar ontvingen de vaste medewerkers die onder het CAO Metaal en Techniek vielen een eenmalige uitkering, maar had Piet hier geen recht op. Vanaf 1 januari is dit dus wel het geval en zullen wij deze ook aan Piet uitbetalen.

Pensioen

Uitzendkrachten van Workz bouwen pensioen op via Stipp. Op dit moment is er voor nieuwe medewerkers een wachtperiode van 26 weken, maar dit wordt door het nieuwe akkoord per 1 januari 2022 teruggebracht tot 8 weken. Dit betekend dat als een medewerker nieuw in dienst komt bij Workz hij/zij al na 8 weken pensioen gaat opbouwen. Daarnaast wordt de grondslag waarover pensioen wordt opgebouwd verder uitgebreid. Als iemand op 1 januari 2022 al meer dan 8 weken in dienst is bij Workz, maar minder dan 26 weken, ga je per 1 januari 2022 pensioen opbouwen. Als je minder dan 8 weken in dienst bent, tellen deze weken mee voor je wachtperiode en is de wachtperiode 8 weken en niet 26 weken, zoals bij aanvang van je dienstverband is gemeld.

Verkorten Fase 1-2 en Fase 3

De contracten die Workz toepast, vallen in het fasensysteem van de NBBU. Op dit moment krijgen uitzendkrachten die starten bij Workz een fase 1-2 contract welke 78 weken duurt. Dit wordt verkort tot 52 weken. Waar uitzendkrachten eerst dus 78 weken moesten werken om in fase 3 te komen, is dit vanaf 1 januari 2022 slechts 52 weken.

Fase 3 duurt op dit moment 4 jaar en wordt per 1 januari 2022 verkort tot 3 jaar. In fase 3 kan Workz 6 contracten voor bepaalde tijd geven alvorens een medeweker in fase 4 komt en hij/zij een contract voor onbepaalde tijd krijgt.

Daarnaast zijn er nog andere wijzigingen in de CAO per 1 januari, zoals bijvoorbeeld een regeling voor onwerkbaar weer. Maar de belangrijke wijzigingen waar onze uitzendkrachten mee te maken krijgen, zijn toch echt de 3 eerder genoemde wijzigingen.

Mocht je vragen hebben over 1 van deze CAO wijzigingen of een andere wijziging die niet benoemd is, kan je altijd contact met mij opnemen.

Casper Maaijen – 0341 700249 of casper@workz.nl.